Hoạt động bầu Hội đồng tự quản tại các lớp của trường Tiểu học Quảng Minh

Thực hiện sự chỉ đao của PGD& ĐT huyện Việt Yên, sáng ngày 6/9/2019, các lớp của trường Tiểu học Quảng Minh đã tiến hành bầu chủ tịch hội đồng tự quản và các ban

Năm học 2019-2020, trường Tiểu học Quảng Minh tiếp tục thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thành lập Hội đồng tự quản giúp mỗi thành viên trong Hội đồng tự quản hiểu được nhiệm vụ của mình trong từng tuần, từng tháng và năm học. Đây là hoạt động thu hút được nhiều học sinh hào hứng, sôi nổi tham gia. Giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn học sinh tham gia bầu Hội đồng tự quản một cách công bằng, hiệu quả theo các bước như sau:

  1. Triền khai thành lập HĐTQ
  2. Trước bầu cử: GV, PH chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về mục đích ý nghĩa, khả năng HS… Định ngày bầu cử bộ máy HĐTQ; Các ban của HĐTQ. Tiến hành bầu HĐTQ phiên trù bị.
  3. Tiến hành bầu cử

         Trước ngày tổ chức bầu cử, GVCN tổ chức cho HS thực hiện các nội dung sau:

          a/ Bầu DSHS đề cử vào bộ máy HĐTQ (5HS)

          - Thảo luận đưa ra tiêu chí của bộ máy HĐTQ.

          - Tổ chức cho HS tự ứng cử.

          - Tổ chức cho HS giới thiệu ứng cử viên.

         b/ Hướng dẫn các ứng viên chuẩn bị nội dung tranh cử để thuyết trình trước lớp vận động   tranh cử.

         c/Tổ chức bầu ban kiểm phiếu, chuẩn bị phiếu, hòm phiếu

         d/ Cử MC dẫn chương trình và chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

 

         Sau khi định hướng cho học sinh các nội dung nêu trên, sáng ngày 6/9/2019  các giá viên chủ nhiệm đã tổ chức cho học sinh lớp mình bầu  hội đồng tự quản và các ban. Sau  một thời gian làm việc tích cực, chủ động, hoạt động bầu hội đồng tự quản của các lớp đã thành công tốt đẹp. Tất cả các lớp đã bầu ra được hội đồng tự quản và các ban cho lớp mình. Các cô giáo chủ nhiệm các lớp đều hy vọng và mong muốn hội đồng tự quản mới  của lớp sẽ phát huy tối đa vai trò tự quản của từng cá nhân góp phần đưa phong trào của lớp đạt nhiều thành tích tốt trong năm học 2019-2020.

          Sau đây là một hình ảnh bầu hội đồng tự quản của các lớp 

                                                         Đại diện BGH và học sinh lớp 4C đang lắng nghe các tiêu chí bầu CTHĐTQ

                                                                 HS lớp 5C nghe thể lệ bầu chủ tịch, phó chủ tịch và các trưởng ban

                                                                          Bộ máy Hội đồng tự quản lớp 2A và cô giáo chủ nhiệm

                                                                                              Bộ máy Hội đồng tự quản lớp 2C

                                                                                                      Bầu hội đồng tự quản của lớp 5D

                                    Đại diện bạn phụ huynh học sinh chụp ảnh kỉ niệm với cô giáo chủ nhiệm và bộ máy hội đồng tự quản lớp 4B

 

Bài viết liên quan