Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Quảng Minh xem truyền hình trực tuyến Đại hội Đảng lần thứ XIII

 

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Quảng Minh xem truyền hình trực tuyến Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng

Bài viết liên quan