HỌC SINH 3A2 THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ NGÀY 22/12